torsdag 4 maj 2017

Tardigrades - Trögkrypare

Björndjuret / Trögkryparen / Mosskultingen Tardigrada / Tardigrades. Wiki

Intressant kryp med många namn och unika egenskaper.

Mellan 0,05 och 1 mm kroppslängd.
Lever mest i vatten och blöt mossa.
Fyra kloförsedda "benpar" och ett nästan gulligt utseende samt oslagbar överlevnadspotential.

Trögkryparna är sannolikt de tåligaste djuren på jorden.

Genom att övergå i kryptobiotisk status kan de överleva i kyla nära -273°C och i nära vakum. En grupp trögdjur sändes upp i rymden i en satellit och togs ned levande.


-

tisdag 4 april 2017

Väderkvarnarna

Likt Don Quijote ser jag oftast problemen som stora och hotfulla till en början.

Efter en stund brukar jag snabbt skala ned dem och göra dem hanterbara.

När jag har analyserat dem brukar jag arkivera dem som minimala.

Problem som inte kan förminskas lägger jag i lådan märkt "att göra" och går vidare med mitt liv.


Tardigrades - Trögkrypare

Björndjuret / Trögkryparen / Mosskultingen Tardigrada / Tardigrades. Wiki Intressant kryp med många namn och unika egenskaper. Mellan 0,05...